Impresum

Informace podle § 5 TMG

JAF-LIPNO SPOL. s r.o.
Milna 231
382 79 Frymburk-Lojzovy Paseky

Zastoupená:
Ing.Jiřím Glaser,jednatel

kontakt

Telefon: +420 737 277 366
E-Mail: info@jaf-lipno.cz

daňové identifikační číslo

Identifikační číslo daně z obratu podle § 27 zákona o dani z obratu:
CZ 49060201

urovnávání sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naše e-mailová adresa je uvedena výše v potisku.

Nejsme ochotni ani povinni urovnat spor dříve Úřad pro spotřebitelské poradenství.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 Abs.1 TMG pro vlastní obsah na těchto stranách po zodpovědný za obecné zákony. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatel služeb povinen sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo podle okolností výzkum, který ukazuje na nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací v souladu s obecnými ustanoveními Zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však pouze od data Znalost konkrétního možného porušení. Poté, co se dozvěděl o vhodných Porušení tohoto obsahu okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah propojené stránky jsou vždy příslušným poskytovatelem nebo provozovatelem odpovědných stránek. Souvisí Stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů v době propojení. Protizákonný obsah nebyly rozpoznatelné v době propojení.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek je však bez konkrétního důkazu a Porušení je nepřiměřené. Po oznámení porušení budeme takové odkazy odstranit okamžitě.

copyright

Obsah vytvořený provozovateli stránek a práce na těchto stránkách podléhají němčině Autorských práv. Duplikace, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo EU Meze autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou určeny pouze pro soukromé a nekomerční použití.

Pokud obsah na této straně nevytvořil provozovatel, autorská práva třetích osob respektováno. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Měl bys být stále na jednom Porušení autorských práv, žádáme o oznámení. Na Pokud zjistíme jakékoli porušení, okamžitě odstraníme takový obsah.